Ohjevideot:
Carlo Gavazzin VMU-C tiedonkeruupalvelin järjestelmä

Video 1. (pituus: 9:09)

Kerätyn datan siirto raportointipohjaan

Video 2.

(pituus: 15:34)

Ladatun raportin valmistelu ja sisällön siirto taulukkolaskentaan sekä sen analysointi

Video 3.

(pituus: 26:07)

Laatumittausdatan jatkokäsittely ja jalostaminen graafiseen muotoon verhokäyrien avulla. Diginäyttöisten tehoanalysaattoreiden (WM20, WM30 & WM40) tiedonkeruukapasiteetti
hyödynnetään täysimääräisesti kohteen mukaan. Raja-arvojen asetteluilla
kerättävän mittausdatan arvo ja hyötykäyttö toteutuvat. Asetteluilla saadaan esille
tarkat laatupoikkeamatiedot vikatilanteissa, haluttaessa hälytykset sekä laskutus-
ja tariffinseurannan rajat-arvot.

Kysy tarjoustamme, kuinka oman pääkeskuksesi WM – diginäyttö saadaan ”oikeisiin töihin”.

Teidän ei tarvitse hallita edellä esitettyjä ohjelmointeja, koska rakennamme etäyhteyden
ja huolehdimme kokonaisuudesta.

Halutessanne otamme mittauskohteen ylläpitoseurantaan ja huolehdimme sovituista
mittauksista. Toimitamme raportit joko sovitusti tai ainoastaan vian tai
raja-arvo ylityksen tapahduttua

Video 1.

Video 2.

Video 3.

Vanhat videot: Laatuanalysaattorin esittelyä